اطفال در دوران قرنطینه

Program Picture
اطفال در دوران قرنطینه
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹

توجه بیشتر از همیشه به اطفال در این روزهای خاص. تشکیل کلاس‌های اطفال و کودکان از طریق فضای مجازی. کمک از والدین و آموزش آن‌ها به عنوان کمک مربی برای کلاس‌های اطفال. کودکان را جدی بگیریم. اهمیت آموزش‌های بهداشتی کودکان و همچنین توجه به تغذیه و تحرک بدنی کودکان در شرایط قرنطینه که کودکان از فضاهای عمومی محروم هستند. استفاده از مواد غذایی تازه. بازی‌های گروهی با اطفال.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه