اطاعت از حکومت

Program Picture
اطاعت از حکومت
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸

بهائیان معتقدند به اطاعت از حکومت. به این ترتیب ارتباط بهائیان با حکومت‌ها و سیاستمداران در جهان چگونه است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه