Program Picture
اطاعت از حکومت
مرداد ۵, ۱۳۹۵

اطاعت از حکومت تا آنجایی انجام می‌شود که یک فرد بهائی مجبور به زیر پا گذاشتن عقایدش نشود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه