Program Picture
اضطراب در کودکان
اسفند ۱۵, ۱۳۹۸

تنش‌ها و دردهای جسمانی و مشکلات خلقی در کودکان گاهی با منشا اضطراب به وجود می‌آیند. در این لحظات والدین آگاه با پیگیری و صحبت و محبت سعی در رفع این اضطراب دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه