اصول اعتقادی آئین بهائی: صلح عمومی

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: صلح عمومی
۱۳ بهمن ۱۳۹۸

حضرت عبدالبهاء سپس به هفت شمع وحدت که باید در عالم انسانی روشن شود به عنوان شرایط مقدماتی تحقق صلح اعظم و وحدت عالم انسانی اشاره می‌فرمایند که نخستین آن وحدت سیاسی است که اینک آثار آن به تدریج در جهان مشهود می‌گردد و شرایط دیگر در حول و حوش تک تعصبانۀ جاهلانۀ مردمان، تساوی حقوق آدمیان و از جمله زنان و مردان و وحدت خط و زبان دور می‌زند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه