اصول اعتقادی آئین بهائی: وحدت عالم انسانی

Program Picture
اصول اعتقادی آئین بهائی: وحدت عالم انسانی
بهمن ۱۲, ۱۳۹۸

تعلیم عظیم حضرت بهاءالله، وحدت عالم انسانی، به ما می‌آموزد که آدمیان از هر جنس، رنگ، نژاد، اقلیم، زبان و مذهب و آرمان در برابر میزان عدالت الهی متساوی الحقوق‌اند. پس از تحریم صریح بردگی در کتاب اقدس نازل از قلم حضرت بهاءالله، عصر حاضر عصر تساوی حقوق آدمیان است. در ظلّ تعلیم آسمانی وحدت عالم انسانی هیج انسانی ناپاک و نجس شمرده نمی‌شود. هیچ انسانی از حقوق کامل انسانی خویش محروم نیست. اعتقاد و ایمان بسیار مطلوب و عالی است ولیکن محرومان از آن در شریعت مقدّس حضرت بهاءالله هرگز از حقوق اجتماعی خویش محروم نگشته‌اند. شرافت انسانیّت در آیین بهائی والاتر از آن است که به بهانۀ اعتقاد و رنگ و نژاد لگدکوب شود.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه