اصول اعتقادی آئین بهائی: مقام زنان در تعلیم و تربیت اطفال

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: مقام زنان در تعلیم و تربیت اطفال
۱۵ بهمن ۱۳۹۸

تعلیم عظیم تساوی حقوق زنان و مردان در تاریخ روحانی عالم بی‌نظیر است. در ادوار گذشته اصل عدم تساوی حقوق زنان و مردان بوده است. در آن ادوار مرد رأس و رئیس زن (انجیل) و گاه قیّم او (قرآن) محسوب گردیده است. زنان به اطاعت محضۀ شوهران چون اطاعت بردگان از آقایان خویش مأمور گشته‌اند (انجیل). به مادر باردار که برای وضع حمل خویش درد می‌کشیده مژدۀ آوردن پسر داده شده است تا دردش تسکین یابد (تورات). خرید و فروش کنیزان آزاد بوده است (تورات، انجیل، قرآن). ازدواج با کنیزان فاقد تشریفات رسمی بوده است (قرآن). بهتر دیده شده که زنان خانه‌گزین باشند (قرآن). زن برای مرد خلق شده است نه مرد برای زن (انجیل) آدم فریب نخورده است، حوا فریب خورده است (انجیل).

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه