اصول اعتقادی آئین بهائی: مرجعیّت نصوص الهی

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: مرجعیّت نصوص الهی
۱۶ بهمن ۱۳۹۸

حضرت عبدالبهاء تصریح می‌فرمایند که بهائیانی که به حضور حضرت‌شان مشرف شده و بیاناتی از آن حضرت روایت نموده‌اند چنانچه آن روایات مستند به آثار کتبی آن حضرت نباشد به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. می‌فرمایند حتّی اگر روایات واقعیّت نیز داشته باشد باز هم سبب پریشانی است. حضرت شوقی ربانی ولی امر بهائی و بیت العدل اعظم مدیر جامعۀ جهانی بهائی در دور حضرت بهاءالله تصریح می‌فرمایند که حتّی خطابات شفاهی یعنی سخنرانی‌های حضرت عبدالبهاء هنگامی مورد استناد و توجه قرار می‌گیرند که به تصویب خود آن حضرت رسیده باشند. بدیهی است که آن دسته از خطابات حضرت عبدالبهاء یعنی بیانات شفاهی حضرتشان که به تصویب ایشان نرسیده هنگامی مستند است که به تصویب حضرت شوقی ربّانی و یا بیت العدل اعظم رسیده باشد.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه