اصول اعتقادی آئین بهائی: لزوم نفثات روح قدسی الهی

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: لزوم نفثات روح قدسی الهی
۱۸ دی ۱۳۹۸

دین هم از منظر فلسفی و هم از منظر علمی تعریف گشته است. شناخت فلسفی و علمی تعریف نسبتا جامعی از دین ارائه نمی‌نماید و تنها جنبه‌هایی از دین را مورد بررسی قرار می‌دهد. نقل چند نظریۀ علمی در باب دین شاهد صدق مدعای ما است. جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان، روان‌شناسان و تاریخ‌شناسان تلاش کرده‌اند تا دین را از منظر علمی بشناسند و تعریف نمایند. برای مثال یکی از مروجان مکتب کارکردگرایی در جامعه‌شناسی دینی یعنی امیل دورکایم جامعه‌شناس معروف فرانسوی تلاش نموده تا بگوید کارکرد دین چیست.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه