اصول اعتقادی آئین بهائی: دین باید سبب الفت و محبت باشد

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: دین باید سبب الفت و محبت باشد
۱۹ دی ۱۳۹۸

حضرت باب در جایی از بیان فارسی می‌فرمایند: «در این ظهور هر شیئی از شئون شجرۀ محبت نیست محبوب نبوده و نیست» در جای دیگر بیان فارسی می‌فرمایند: «خداوند عالم از سعۀ فضل و جود بر بندگان نهی فرموده که هیچ نفسی، نفسی را محزون نسازد.» در جای دیگر از آن کتاب می‌فرمایند: «خداوند … دوست داشته و میدارد که کل با منتهای حب در جنات او متصاعد گردند که هیچ نفسی بر هیچ نفسی به قدر نفسی حزنی وارد نیاورد که کلّ در مهد امن و امان او باشند.» و نیز در بیان فارسی می‌فرمایند: «کل علم، علم اخلاق و صفات است که انسان به آن عامل باشد که به واسطۀ آن علم بر نفس خود حزنی مشاهده نکند و بر نفسی حزنی وارد نیاورد.»

و در جای دیگری از کتاب مبارک می‌فرمایند: «هیچ جنتی از نفس عمل به اوامرالله عالی‌تر نبوده … و هیچ ناری اشدّ از تجاوز از حدودالله و تعدی نفسی بر نفسی نبوده اگر چه به قدر خردلی باشد.»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه