اصول اعتقادی آئین بهائی: تکامل جامعۀ انسانی

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: تکامل جامعۀ انسانی
۲۷ دی ۱۳۹۸

به استناد بیانات حضرت شوقی ربانی جامعه اسنانی از مراحل وحدت خانواده، وحدت قبیله، و وحدت ملی گذشته و اینک به سوی وحدت کامل عالم انسانی پیش می‌رود. طلعات مقدسۀ بهائی، حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی ربانی این مراحل را مراحل نوزادی، کودکی، نوجوانی و بلوغ عالم انسانی دانسته‌اند و فرموده‌اند که عصر ما عصر ظهور بلوغ در جامعۀ انسانی است. در عصر بلوغ، وحدت کل نوع انسان در مفهوم کامل خود تحقق می‌یابد چنان که آثار و طلایع آن با همۀ ناامیدی‌ها که موجود است به چشم جان و تن دیده می‌شود.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه