اصول اعتقادی آئین بهائی: تقدّس کلّ شئ – حفظ محیط زیست

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: تقدّس کلّ شئ – حفظ محیط زیست
۲۴ بهمن ۱۳۹۸

در «قرن انوار» که رساله‌ای است در قریب یکصد و سی صفحه در عین حال که به دست‌آوردهای علمی سدۀ بیستم مسیحی اشاره شده، فجایع حیرت‌انگیز نوع انسان نیز تصریح گشته است. بیت العدل اعظم در فهرست فجایع مذکور از جمله به کشتار بیرون از شمار آدمیان، تحقیر کرامت انسانی، تجاوز به موازین اخلاقی، خیانت به حیات فکری و معنوی انسان از طریق تسلیم به مرام‌های نادرست، کاربرد سلاح‌های ترس‌آور انهدام عمومی، افزودن فقر و فاقۀ ملل عالم و تخریب «تخریب بی‌باکانۀ فضا و محیط کرۀ زمین» اشاره فرموده است. به تصریح بیت العدل اعظم شدت و وخامت فجایع مذکور به حدی بوده که «بشر حتی در اعصار تاریک گذشته تصور آن را هم نمی‌کرده» است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه