اصل کدام و فرع کدام

اصل کدام و فرع کدام
فروردین ۲۵, ۱۳۹۷

آیا تساوی حقوق بین همه مردم از هر قوم و ملت و آئین اصل ادیان است یا فرع؟ اگر اصل است و همه ادیان اصل و اساسشان یکیست، چرا در ادیان گذشته طبقات مختلف مثل روحانی و غیر روحانی، مؤمن و غیر مؤمن و … وجود داشته؟

ثبت نام در خبرنامه