اشتعال
مهر ۲۸, ۱۴۰۰

در این قسمت باران و فاران همراه مادرشون در حال جلد کردن کتاب‌های مدرسه دو تا از دوستانشون که مشکل دارند هستند تا به دوست‌هاشون کمک کرده باشند. در همین حال مادربزرگ که تازه دعا خوندنش تموم شده میاد پیش بچه‌ها.

ثبت نام در خبرنامه