اشتعال
مهر ۲۸, ۱۴۰۰

آتش بر ما گرما می‌بخشد گرما می‌بخشد در شبای سرد و تاریک گردیم به آتش نزدیک

ثبت نام در خبرنامه