اسماعیل خلج – بخش ۲ / نمایش: حالت چطوره مش رحیم – بخش ۱

اسماعیل خلج – بخش ۲ / نمایش: حالت چطوره مش رحیم – بخش ۱
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت دوم سرگذشت اسماعیل خلج.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایشنامه حالت چطوره مش رحیم؟

ثبت نام در خبرنامه