اسماعیل خلج – بخش ۱ / نمایش: گلدونه خانم

Program Picture
اسماعیل خلج – بخش ۱ / نمایش: گلدونه خانم
آبان ۲۰, ۱۳۹۷

بخش اول: خلاصه‌ای از سرگذشت اسماعیل خلج.
بخش دوم: بخشی از نمایشنامه گلدونه خانم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه