استمرار ظهورات الهیّه – بخش ۱

استمرار ظهورات الهیّه – بخش ۱
اسفند ۲۵, ۱۳۹۴

استمرار ظهورات الهیّه یا ارسال رسل از جانب خداوند در هر عصر کاویده می‌شود و ادامه بحث به جلسه آینده موکول می‌گردد.

ثبت نام در خبرنامه