استقامت
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

باید مثل کوه محکم و پا بر جا باشیم تا بتونیم بر مشکلات غلبه کنیم و جلو بریم و به مقصد برسیم. اما چطور و راهش چیه؟

ثبت نام در خبرنامه