استقامت و ایستادگی

Program Picture
استقامت و ایستادگی
آبان ۲۳, ۱۳۹۶

چه باید کرد تا صفت استقامت و ایستادگی را در وجود فرزندانمون پرورش بدیم؟ و اگه این صفت در شخص نباشه زندگیش چطور خواهد بود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه