Program Picture

پادکست هفت

استقامت سازنده بهائیان ایران از نگاه آقای مازیار بهاری

۱۹ خرداد ۱۴۰۲

در بخش اول از گفتگوی امروز با آقای مازیار بهاری، مدیر رسانه ایران وایر، همراه می‌شیم و درباره دیدگاه ایشون در خصوص رویکرد جامعه بهائی در مورد برابری جنسیتی و عدالت‌خواهی می‌شنویم.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه