اساطیر و افسانه‌های ایران و جهان

اساطیر و افسانه‌های ایران و جهان
دی ۷, ۱۳۹۷

در تعریف اسطوره چنین می‌توان گفت: اسطوره معمولا داستانی کهن از رویدادهای به ظاهر تاریخیه که هدفش آشکار سازی گوشه‌ای از دیدگاه جهانی یک ملت یا تبیین یک رسم، باور و یا پدیده‌ای طبیعی است.

ثبت نام در خبرنامه