Program Picture

نامه‌های شاداب‌دخت

از یاد رفته
۳۰ خرداد ۱۳۹۷

نزدیکای ظهر بود، از باشگاه بر می‌گشتم، در رو که باز کردم داشت پله‌ها رو تمیز می‌کرد، دعوتش کردم که با من بیاد خونه چای بخوره و خستگیش در بره. وقتی اومد بالا همین که چشمش به پیانو خورد با ذوق دوید به سمتشو و گفت …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه