از کجا معلوم؟
مرداد ۱۴, ۱۴۰۰

بی خبر از همه کس و همه جا به زندگی خود مشغولید. ناگهان با موجی از اخبار و شایعات درست و غلط و مخدوش درباره خودتان مواجه می شوید. واکنش شما چیست؟ چگونه خود را از این مخمصه بیرون می آورید؟ چقدر انرژی صرف مجاب کردن دیگران می‌کنید تا ثابت کنید هر چه شنیده‌اند نادرست است؟‌ و اصلا به این فکر می کنید که اشکال کار در کجاست؟
با یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

ثبت نام در خبرنامه