از محبت خارها گل می‌شود

از محبت خارها گل می‌شود
شهریور ۴, ۱۴۰۰

آیا تا به حال میان شما با یک یا چند نفر از اقوام، دوستان یا نزدیکانتان کدورتی پیش آمده؟ آیا برای رفع آن پیش‌قدم شده‌اید؟‌ یا منتظر ماندید تا طرف دیگر اقدام کند؟ آیا دچار حس نفرت و انزجار شدید؟ و آیا از این احساس راضی و شاد بودید؟ با یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

ثبت نام در خبرنامه