از بحران کرونا چه می‌توان آموخت؟ – بخش ۲

از بحران کرونا چه می‌توان آموخت؟ – بخش ۲
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده و محقق مسایل اجتماعی و استاد تعلیم و تربیت و فلسفه – بخش 2.
آیا بحران جهانی ویروس کرونا که نظام زندگی فردی و اجتماعی جهانیان را دگرگون ساخته، ما را به سوی استقرار نظمی نوین سوق می‌دهد؟

ثبت نام در خبرنامه