Program Picture
از من بگیر
آبان ۳۰, ۱۴۰۰

اولین قسمت این مجموعه به معرفی پادکست باران اختصاص یافته. به این که چرا نام آن باران است و انگیزه تهیه و تقدیم آن چه بوده. این برنامه در هفت اپیزود به بخشی از آثار حضرت عبدالبهاء که در قالب نیایش ارائه گردیده نگاهی شاعرانه انداخته است. هم نگاهِ ما باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه