ازدواج و آموزش – بخش ۱

ازدواج و آموزش – بخش ۱
مرداد ۱۷, ۱۳۹۵

آموزش ازدواج در تاریخ، چرا گاهی بشر به این موضوع بی‌توجه بوده، نگاه ادیان به آموزش ازدواج، ازدواج از دیدگاه دیانت بهائی و … موضوع صحبت این هفته‌ پارسا فنائیان و سیاوش مسعودی است.

ثبت نام در خبرنامه