ارزش معلم در دیانت بهائی

Program Picture
ارزش معلم در دیانت بهائی
دی ۱۵, ۱۳۹۸

بهائیان برای معلم ارزش بسیاری قائلند، تا آن جایی که به معلم ارث تعلق می‌گیرد. دلیل این موضوع چیست؟ چرا معلمی شغل مهمی است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه