ارزش معلم در دیانت بهائی

ارزش معلم در دیانت بهائی
دی ۱۵, ۱۳۹۸

بهائیان برای معلم ارزش بسیاری قائلند، تا آن جایی که به معلم ارث تعلق می‌گیرد. دلیل این موضوع چیست؟ چرا معلمی شغل مهمی است؟

ثبت نام در خبرنامه