ارتباط فناوری و مقوله صلح
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

خانم مارگاریتا کیارس، مدیر موسسه نوآوری صلح در دانشگاه استنفورد، در خصوص ارتباط فناوری و مقوله صلح توضیح می‌دهد و به نمونه‌های موجود در این زمینه می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه