ارتباط فرهنگی، عاملی برای اعتماد سازی

Program Picture
ارتباط فرهنگی، عاملی برای اعتماد سازی
خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

تجارب موجود نشان دهنده آن است که در روابط بین‌الملل، هرگاه ارتباط توسعه ملت‌ها در پیرامون فرهنگی صورت گیرد، پایدارتر، صلح‌آمیز تر و منشأ توسعه گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه