ارتباط با خدا
مهر ۱۸, ۱۳۹۸

در این برنامه به ارتباط با خداوند و روش‌های متفاوتی که افراد با خدا ارتباط برقرار می‌کنند پرداخته می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه