موسیقی ایرانی در صحنۀ بین‌المللی کنفرانس ای-پی-ای-پی (بخش ۲)

موسیقی ایرانی در صحنۀ بین‌المللی کنفرانس ای-پی-ای-پی (بخش ۲)
بهمن ۱۴, ۱۳۹۴

گفتگو با صهبا مطلبی، نوازنده محبوب تار و سه تار (بخش دوم و پایانی).

ثبت نام در خبرنامه