ادی – بخش ۲
فروردین ۱۹, ۱۳۹۵

ادی معتقد هست که توانمند کردن افراد از طریق کارآفرینی به جامعه کمک میکنه تا به یک اقتصاد سالم برسه.
ادی فرد خلاقی هست و اعتقاد داره که کارآفرینی بدون اخلاق کاری، اثری مخرب داره.

ثبت نام در خبرنامه