ادیان الهی قبل از دیانت بهائی

ادیان الهی قبل از دیانت بهائی
مرداد ۲۶, ۱۳۹۹

آیا بهائیان ادیان قبل از خود را قبول دارند؟ این پرسشی است که تقریبا همیشه از بهائیان پرسیده می‌شود. در این قسمت از برنامه پاسخی به این پرسش بشنوید.

ثبت نام در خبرنامه