ادیان، اتحاد یا اختلاف

ادیان، اتحاد یا اختلاف
بهمن ۲, ۱۳۹۹

ادیان. اتحاد یا اختلاف – خیلی از ماها دین‌دار هستیم. خیلی‌ها بی‌دین. از هر دو گروه هم خیلی‌هایمان تعصب داریم و بسیاریمان آزادتر فکر می‌کنیم. هر کدام هم دلایل خود را داریم. اما ما همگی با هم زندگی می‌کنیم. ارتباطات شغلی یا خانوادگی و شهروندی داریم. آیا عقاید قلبی ما باید باعث اختلاف باشند یا سبب اتحاد و همبستگی؟ آیا باید ما را به‌ عنوان افراد یک جامعه از هم دورتر کند یا می‌توانیم با هم درباره عقایدمان به راحتی گفتگو کنیم و تلاش کنیم تا بیشتر یکدیگر را درک کنیم؟ نظر شما چیست؟

ثبت نام در خبرنامه