Program Picture
ادب و فرهیختگی
آبان ۱۶, ۱۳۹۶

چه نوع رفتار و بیان چه نوع کلماتی نشانه ادب در وجود یک شخصه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه