اخلاق – بخش ۱

اخلاق – بخش ۱
فروردین ۲۸, ۱۳۹۵

از این برنامه موضوع اخلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد. آیا خواستگاه اخلاق دین است یا عقل یا عرف؟ همچنین نظر دیانت بهائی در مورد اخلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ثبت نام در خبرنامه