Program Picture

اخلاق عمومی

فروردین ۲۶, ۱۴۰۰

در گفتگویی با دکتر بهروز ثابت، جامعه شناس، تعریف اخلاق عمومی را مرور کردیم. دکتر ثابت توضیح دادند که در یک جامعه متکثر که هر فرد اولویت‌ها و اهداف خود را دنبال می‌کند، چطور می‌توانیم پیوندی مستحکم بین افراد جامعه از لحاظ اخلاقی به وجود بیاوریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه