Program Picture

کیوسک

اخلاق عمومی

۲۶ فروردین ۱۴۰۰

در گفتگویی با دکتر بهروز ثابت، جامعه شناس، تعریف اخلاق عمومی را مرور کردیم. دکتر ثابت توضیح دادند که در یک جامعه متکثر که هر فرد اولویت‌ها و اهداف خود را دنبال می‌کند، چطور می‌توانیم پیوندی مستحکم بین افراد جامعه از لحاظ اخلاقی به وجود بیاوریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه