اختلاف سنی یک سناریوی سیاه

اختلاف سنی یک سناریوی سیاه
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰

نیلوفر: راستش این همه اختلاف سنی به نظر من هم چیز بدیه. من که اصلا حاضر نیستم با کسی که این همه ازم بزرگتر باشه عروسی کنم. مهسا: عوضش پدری می‌کنه برات. نیلوفر: من خودم یه بابای فرد اعلا دارم مثل دسته گل. هیچ کمبودی هم ندارم.

ثبت نام در خبرنامه