اختراع فرزند نیازه

اختراع فرزند نیازه
مرداد ۱۷, ۱۳۹۷

وقتی یه هفته، دو هفته، سه هفته پشت سر هم ساندویچ بخوری، بعدش به فکر میفتی که نه، باید دست به کار شی و خودت به داد خودت برسی. توی این مملکت غریب، غذای مامان پز از آسمون برای آدم نمیرسه.

ثبت نام در خبرنامه