اختراع فرزند نیازه

Program Picture
اختراع فرزند نیازه
مرداد ۱۷, ۱۳۹۷

وقتی یه هفته، دو هفته، سه هفته پشت سر هم ساندویچ بخوری، بعدش به فکر میفتی که نه، باید دست به کار شی و خودت به داد خودت برسی. توی این مملکت غریب، غذای مامان پز از آسمون برای آدم نمیرسه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه