احکام در دیانت بهائی

Program Picture
احکام در دیانت بهائی
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵

دیانت بهائی برای این ظاهر نشده که شریعتی بر ادیان موجود اضافه کند و تنها عبادات و مناسک دینی را تغییر دهد، بلکه مقصد دیانت بهائی برقراری صلح عمومی در جهان است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه