Program Picture
به یاد احمد شاملو
مرداد ۸, ۱۳۹۷

با گلچین کوچکی از سروده‌های احمد شاملو یادی می‌کنیم از تمامی انسان‌هایی که برای برابری، آزادی و اعتلای کرامت انسانی تلاش می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه