احترام
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹

احترام، اصلی مهم هست که بهتر است به کودکان آموزش داده شود تا یاد بگیرند هم به خودشان، هم به همه آدم‌ها احترام بگذارند.

سایر بخش‌ها

ثبت نام در خبرنامه