Program Picture

اجزای دیگر هفت سین

۱۲ فروردین ۱۳۹۶

در کنار هفت سین، اجزای دیگری نیز قرار می‌گیرند که معمولاً مفاهیمی چون نوزایی، باروری، فراوانی و مانند آنها دارند. این اجزاء ممکن است برای زینت یا کامل کردن مجموعه باشند. از جملهٔ آنها می‌توان از آینه، کتاب مقدس یا مجموعهٔ اشعار حافظ و شاهنامهٔ فردوسی، تخم مرغ رنگی، میوه، گل، شیرینی، آجیل، نان، شیر، ماست، پنیر، گلاب، عسل، شکر، بیدمشک، سبزی خوردن و تنگ یا کاسهٔ آب که معمولاً حاوی برگ سبز یا ماهی یا انار یا ترنج یا سایر مرکبات است، نام برد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه