Program Picture

اثر شادی بر سلامتی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۵

طبق تحقیقات یک محقق ویروس شناس، سیستم دفاعی بدن دانشجویان در دوران امتحانات و استرس در مبارزه با ویروس “ابشتین بار” بسیار ضعیف بوده. شادی چه تاثیری بر سلامت ما دارد؟ تصمیم شما چیه؟ شادی یا زانوی غم به بغل گرفتن؟ شما فکر می‌کنید منزوی هستید یا اجتماعی؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه