اثری درباره تربیت کودکان

اثری درباره تربیت کودکان
شهریور ۱, ۱۳۹۹

مربی چه حقی بر گردن متربی دارد؟ معلم چگونه باید با شاگرد رفتار کند؟ رفتار معلم با شاگردان دختر و پسر چه فرقی باید داشته باشد؟ پاسخ به این سوال طی بررسی اثری از حضرت باب درباره تربیت کودکان داده می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه