اثری خطاب به میرزا سعید اردستانی ملقب به فِدا

اثری خطاب به میرزا سعید اردستانی ملقب به فِدا
تیر ۲۸, ۱۳۹۹

اثری در جواب سوالات سه گانه میرزا سعید اردستانی ملقب به فِدا از حضرت باب، در این قسمت از چشمه خورشید.

ثبت نام در خبرنامه