اتوبوس
خرداد ۲, ۱۳۹۷

اتوبوس وسیله خوبیه، واسه اینکه گاهی بری بایستی یا بشینی کنار آدم‌های هم مسیرت و فکر کنی به اینکه چقدر با هم شبیه هستی، یا چقدر تفاوت داری.
نزدیک چهار سال پیش، با خانمی توی اتوبوس آشنا شدم که …

ثبت نام در خبرنامه